جستجوی پیشرفته

بستن

دسته بندی دوره

مدرسین

نوع دوره

احسان محمدی

 • مدرس زبان انگلیسی
 • 25 دوره
 • عضویت: 3سال

او می‌تواند به صورت حضوری در شهر تهران و به صورت آنلاین بر بستر اینترنت تدریس کند. این استاد در گروه‌های درسی «ابتدایی» و «ریاضی متوسطه اول» تدریس خصوصی می‌کند.

مریم مجدی

 • برنامه نویس
 • 102 دوره
 • عضویت: 4سال

شاگردانش از او رضایت خیلی بالایی داشته‌اند. او می‌تواند به صورت حضوری در شهر تهران و به صورت آنلاین بر بستر اینترنت تدریس کند. این استاددر گروه‌های درسی «ابتدایی» و «ریاضی متوسطه اول» تدریس خصوصی می‌کند.

فرخ جوادی

 • گرافیست
 • 54 دوره
 • عضویت: 5سال

او می‌تواند به صورت حضوری در شهر تهران و به صورت آنلاین بر بستر اینترنت تدریس کند. این استاد در گروه‌های درسی «ابتدایی» و «ریاضی متوسطه اول» تدریس خصوصی می‌کند.

یاسمین نصر

 • طراح سایت
 • 62 دوره
 • عضویت: 2سال

شاگردانش از او رضایت خیلی بالایی داشته‌اند. او می‌تواند به صورت حضوری در شهر تهران و به صورت آنلاین بر بستر اینترنت تدریس کند. این استاددر گروه‌های درسی «ابتدایی» و «ریاضی متوسطه اول» تدریس خصوصی می‌کند.

امید دیانت زاده

 • حسابدار
 • 45 دوره
 • عضویت: 3سال

او می‌تواند به صورت حضوری در شهر تهران و به صورت آنلاین بر بستر اینترنت تدریس کند. این استاد در گروه‌های درسی «ابتدایی» و «ریاضی متوسطه اول» تدریس خصوصی می‌کند.

بنفشه قلی زاده

 • طراح سایت
 • 72 دوره
 • عضویت: 1سال

شاگردانش از او رضایت خیلی بالایی داشته‌اند. او می‌تواند به صورت حضوری در شهر تهران و به صورت آنلاین بر بستر اینترنت تدریس کند. این استاددر گروه‌های درسی «ابتدایی» و «ریاضی متوسطه اول» تدریس خصوصی می‌کند.

به جامعه هزاران دانشجو بپیوندید!

به جامعه میلیونی دانشجویان ما بپیوندید و به هزاران ساعت آموزش در حوزه‌های گوناگون دسترسی داشته باشید.