مشاهده لیست سفارشات

کد تاریخ وضعیت جمع کل عملیات
#0000149 2مهر 1399 درحال بررسی 110000 ت
#0000150 4شهریور 1399 تکمیل 119000 ت
#0000151 7مرداد 1399 تکمیل 149000 ت
#0000152 10تیر 1399 در انتظار پرداخت 199000 ت
#0000153 21خرداد 1399 در صف نتظار 166000 ت
#0000154 11اردیبهشت 1399 کنسل 862000 ت

به جامعه هزاران دانشجو بپیوندید!

به جامعه میلیونی دانشجویان ما بپیوندید و به هزاران ساعت آموزش در حوزه‌های گوناگون دسترسی داشته باشید.