لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

سفارش تاریخ ادرس وضعیت مبلغ
#181محمد حسینی
mohamad@gmail.com
8 شهریور 1400 تهران - ستارخان کوچه 10

پرداخت درب منزل

کامل شد 99 هزار تومان
#182 حسین رضایی
reza@example.com
15 شهریور 1400 شیراز بلوار رحمت خیابان شهید صفائی

درب منزل

درحال پردازش 189 هزار تومان
#183 سیما رضایی
sima@example.com
19 شهریور مشهد ، خیابان شهید رضایی کوچه 3 پلاک 22

آنلاین

تعلیق 99 هزار تومان
#181محمد حسینی
mohamad@gmail.com
8 شهریور 1400 تهران - ستارخان کوچه 10

پرداخت درب منزل

کامل شد 99 هزار تومان
#182حسین رضایی
reza@example.com
15 شهریور 1400 شیراز بلوار رحمت خیابان شهید صفائی

درب منزل

درحال پردازش 189 هزار تومان
#183سیما رضایی
sima@example.com
19 شهریور مشهد ، خیابان شهید رضایی کوچه 3 پلاک 22

آنلاین

تعلیق 99 هزار تومان
#181محمد حسینی
mohamad@gmail.com
8 شهریور 1400 تهران - ستارخان کوچه 10

پرداخت درب منزل

کامل شد 99 هزار تومان
#182حسین رضایی
reza@example.com
15 شهریور 1400 شیراز بلوار رحمت خیابان شهید صفائی

درب منزل

درحال پردازش 189 هزار تومان
#183سیما رضایی
sima@example.com
19 شهریور مشهد ، خیابان شهید رضایی کوچه 3 پلاک 22

آنلاین

تعلیق 99 هزار تومان