لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

معمولی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

دارای لینک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

عنوان هدر

کلاس .dropdown-header را اضافه کنید

غیر فعال و فعال

The لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

راست چین

کلاس .dropdown-menu-right را اضافه کنید

همراه با دکمه

کلاس .dropupرا اضافه کنید

دکمه ای - راست چین

کلاس .droprightرا اضافه کنید

دکمه ای - چپ چین

کلاس .dropleft را اضافه کنید

دارپ داون دکمه ای

اندازه ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ