لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

دکمه گروهی

ظاهر پیش فرض

دکمه گروهی عددی

ظاهر پیش فرض

اندازه های دکمه گروهی

ظاهر پیش فرض

دکمه گروهی پیشرفته

ظاهر پیش فرض

دکمه گروهی عمودی

ظاهر پیش فرض

دکمه گروهی به همراه دکمه منو دار

ظاهر پیش فرض