لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

رنج اسلایدر معمولی

رنج اسلایدر با فاصله

رنج اسلایدر با فاصله محدود

رنج اسلایدر محدود

رنج اسلایدر با محدودیت بیشترین و کمترین

رنج اسلایدر با پیغام شناور(tooltip)

رنج اسلایدر با قابلیت جابه جایی دو طرف

رنج اسلایدر یک طرفه و کلیک

رنج اسلایدر ثابت و قابلیت drag

رنج اسلایدر یک طرفه

رنج اسلایدر با قابلیت نمایش مقدار هنگام hover

رنج اسلایدر سه طرفه

رنج اسلایدر بدون فضا و قابلیت drag

رنج اسلایدر تک از چپ به راست

رنج اسلایدر تک از راست به چپ

رنج اسلایدر تک ، عمودی از بالا به پایین

رنج اسلایدر تک ، عمودی از پایین به بالا

رنج اسلایدر با نقاط مشخص شده

رنج اسلایدر با نقاط مشخص شده و پله ای

رنج اسلایدر با داشتن تعداد مشخص

رنج اسلایدر با داشتن نقاط مشخص و پله ای

رنج اسلایدر با مقدار

رنج اسلایدر با مقدار و پله ای

قابلیت غیر فعال سازی رنج اسلایدر

رنج اسلایدر با قابلیت غیر فعال کردن دو طرفه


رنج اسلایدر با قابلیت آپدیت

رنج اسلایدر با کیبورد

رنج اسلایدر با تاریخ

رنج اسلایدر و مقدار در تگ input

رنج اسلایدر با مقدار پله ای دو طرفه

رنج اسلایدر با نقاط پله ای

رنج اسلایدر پله ای بدون حاشیه

رنج اسلایدر عددی در input

دریافت مقدار رنج اسلایدر

قفل کردن دو رنج اسلایدر به هم

حرکت با کلیک در نقاط

رنج اسلایدر چهارتایی و رنگی

رنج اسلایدر با مقدار در input و پیغام شناور

رنج اسلایدر با رد کردن مراحل

رنج اسلایدر با اعداد بالا

رنج اسلایدر toggle

رنج اسلایدر معمولی

رنج اسلایدر سمت راست

تغییر رنگ با رنج اسلایدر

رنج اسلایدر عمودی