لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

جدول پرداخت

# نام نام دکتر تاریخ وضعیت مبلغ
01 حسین رضایی دکتر محمدی 10 شهریور موفق آمیز 100 هزار تومان
02 سینا محمدی دکتر حسینی 13 شهریور لغو 131 هزار تومان
03 رضا موسوی دکتر احمدی 19 شهریور در انتظار 239 هزار تومان

بالاترین پرداختی ها

کد نام ایمیل تاریخ وضعیت
535
دکتر احمد حسینی
ahmad@gmail.com 15 مرداد
موفقیت آمیز
596
دکتر محمدی نژاد
mohamadi@gmail.com 8 مرداد
لغو
196
دکتر نازنین حسینی
nazanin@gmail.com 3 مرداد
در انتظار

جدول معمولی

# نام وضعیت تاریخ مبلغ
1 رضا شیری فروش 17 خرداد 152 هزار تومان
2 محمد نصیری تایید 19 خرداد 139 هزار تومان
3 سجاد رضایی لغو شد 21 خرداد 191 هزار تومان

جدول Hover

# نام وضعیت تاریخ مبلغ
1 رضا شیری فروش 17 خرداد 152 هزار تومان
2 محمد نصیری تایید 19 خرداد 139 هزار تومان
3 سجاد رضایی لغو شد 21 خرداد 191 هزار تومان

جدول Striped

# نام وضعیت تاریخ مبلغ
1 رضا شیری فروش 17 خرداد 152 هزار تومان
2 محمد نصیری تایید 19 خرداد 139 هزار تومان
3 سجاد رضایی لغو شد 21 خرداد 191 هزار تومان

جدول Border

# نام وضعیت تاریخ مبلغ
1 رضا شیری فروش 17 خرداد 152 هزار تومان
2 محمد نصیری تایید 19 خرداد 139 هزار تومان
3 سجاد رضایی لغو شد 21 خرداد 191 هزار تومان

جدول مدرن

کار میزان پیشرفت تاریخ پایان برچسب عملیات
پروژه شماره 1
70% Complete
26 شهریور 70%
پروژه شماره 2
70% Complete
23 شهریور 70%
پروژه شماره 3
70% Complete
19 شهریور 70%
پروژه شماره 4
70% Complete
16 شهریور 70%
پروژه شماره 5
70% Complete
9 شهریور 70%