لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

انواع input

چک باکس

استفاده از text area

اندازه Input

انواع Select

لیست Select

فرم افقی

فرم عمودی

تایید

چک باکس

چک باکس افقی

دکمه رادیویی

دکمه رادیویی افقی

فقط خواندنی

تقسیم بندی فرم

استفاده از form-row

اندازه فرم و برچسب فرم

انداز ستون

اندازه ثابت

@

استفاده از Select اختصاصی

فرم غیر فعال

استفاده از Input گروهی

@
@
@gmail.com
https://example.com
.00
ریال
متن دلخواه

استفاده از input گروهی و اندازه ها

کوچک
معمولی
بزرگ

استفاده از checkbox و radio

استفاده از input چسبیده

نام و نام خانوادگی

استفاده از input و span

تومان 0
تومان 0.00

استفاده از Button و Input چسبیده

استفاده از Button و DropDown

استفاده از Button و DropDown و Input

استفاده از لیست اختصاصی

استفاده از File Input

آپلود
آپلود